Nowości

/

Salmonella to bakteria stanowiąca znaczący problem zarówno dla producentów, jak i konsumentów drobiu na całym świecie. Większość metod stosowanych do zwalczania Salmonelli ukierunkowana jest na starsze ptactwo oraz stada hodowlane. Tymczasem na zakażenie szczególnie narażone są pisklęta. Szukając metody na rozwiązanie tego problemu, naukowcy na Uniwersytecie w Connecticut rozpoczęli badania nad zastosowaniem probiotyków jeszcze przed wykluciem piskląt – już na etapie wylęgów.

  • Amerykańska badaczka otrzymała grant z programu SARE USDA celem zbadania suplementu probiotycznego jako remedium przeciw Salmonelli.
  • Pierwsze badania nad wpływem probiotyku w sprayu stosowanego na jajach mają być prowadzone na Uniwersytecie w Connecticut.
  • Według szacunków EFSA rokrocznie zgłaszanych jest ponad 91 000 przypadków salmonellozy. W Polsce na przełomie lat 2010-2019 liczba zachorowań wynosiła średnio 9000 przypadków rocznie.

Czym właściwie są probiotyki?

Probiotyki to pożyteczne bakterie, które stosuje się jako dodatki do pasz lub wody pitnej dla drobiu w celu uzyskania korzyści zdrowotnych, wspierania wydajności oraz wzrostu kurcząt i innych gatunków ptaków. Należy jednak zaznaczyć, że jedynie określone drobnoustroje, mają działanie probiotyczne. Źródłem probiotyków są żywe mikroorganizmy (bakterie, grzyby, drożdże), podawane drogą pokarmową.

Równowaga mikroflory jelitowej u zwierząt jest równie ważna, jak u ludzi. Jej zaburzenie może powodować różne problemy zdrowotne. Probiotyki wpływają korzystnie na florę jelitową polepszając trawienie, co wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu, poprawę ogólnego stanu zdrowia i zwiększenie odporności organizmu.

W celu znalezienia alternatywy dla stosowanych antybiotyków w hodowli drobiu, od dawna poszukiwano możliwych rozwiązań problemu właśnie z pomocą probiotyków. Analizowano możliwości wsparcia układu odpornościowego, które pozwoliłoby wzmocnić naturalne funkcje obronne organizmu. Zostało to jednak zakwestionowane ze względu na „obszerną dokumentację ewolucji oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe wśród bakterii chorobotwórczych.”.

Jednak nowe badania mogą okazać się ważnym odkryciem w kierunku rozwoju wykorzystania probiotyków w celu zapobiegania Salmonelli.

Suplementacja probiotyczna przeciwko Salmonelli u piskląt brojlerów

Badania Mary Anne Amalaradjou, mikrobiolog żywności z Uniwersytetu w Connecticut bazują na jej wcześniejszych pracach dotyczących probiotyków. Na ich podstawie wykazano, że probiotyki mogą zmniejszyć zarówno liczbę jaj zarażonych Salmonellą, jak i osadzanie się tych bakterii w komórkach jelita u kurcząt.

„Ostatecznie, poprzez wczesną i trwałą suplementację probiotykami, chcemy opracować kompleksowe podejście, które pomoże kontrolować Salmonellę u piskląt brojlerów, jednocześnie poprawiając ich wydajność” – twierdzi Amalaradjou.

Podejście badaczki skupia się w obrębie poprawy zdrowia *mikrobiomu jelitowego u piskląt jako metody do zwalczania **kolonizacji patogennej. Brak prawidłowej kolonizacji niekorzystnie oddziałuje na pisklęta. Mają zmniejszoną odporność, a przez to są bardziej podatne na infekcje pod kątem bakterii chorobotwórczych. Dzieje się tak, z uwagi na brak naturalnych mechanizmów obronnych potrzebnych im, by je zwalczyć. Wobec tego, najlepiej rozpocząć zdrową kolonizację mikrobiomu na możliwie najwcześniejszym etapie.

*Mikrobiom jelitowy – decyduje o wielu ważnych aspektach życia gospodarzy, takich jak przetwarzanie i wykorzystanie pokarmu czy o ogólnym zachowaniu zdrowia.

**Kolonizacja patogenna – to stan, kiedy w organizmie gospodarza jest obecny specyficzny patogen, ale nie stwierdza się żadnych klinicznych objawów choroby. Nosiciele mogą przenosić drobnoustroje na inne osobniki. Nosicielstwo w przypadku drobiu jest dość powszechne, szczególnie Salmonella jako patogen jelitowy, który znajduje się w przewodzie pokarmowym ptaków.

Na czym ma polegać badanie?

Projekt badawczy zakłada dwa kluczowe etapy – pierwszy to spryskanie niewyklutych jaj probiotykiem, a drugi – dostarczenie pisklętom dodatkowego suplementu w wodzie, podczas ich transportu do zakładów wylęgowych. Gdy pisklęta znajdą się już na fermach, naukowcy będą dalej prowadzić suplementację.

Warto podkreślić, że to pierwsze takie badanie, które koncentruje się na zastosowaniu probiotyku w sprayu do jaj. Realizacja projektu umożliwia Amalaradjou opracowanie wieloaspektowego podejścia, które obejmuje metody zapobiegawcze i kontrolne przeciwko Salmonelli u kurcząt, a także poprawę bezpieczeństwa mięsa drobiowego, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój.

Co może zmienić w przemyśle drobiarskim?

Biorąc pod uwagę podatność piskląt na zarażenie się bakterią, może szybko dojść do rozprzestrzenienia choroby w całym stadzie. Na dobrą sprawę, jest to możliwe nawet w przypadku jednego zarażonego osobnika. Stąd, podejmowane starania w celu zapobiegania Salmonelli najlepiej rozpocząć jak najwcześniej, żeby uniknąć sytuacji wprowadzenia do stada potencjalnego nosiciela.

Ze względu na to, badanie Amalaradjou może mieć istotne znaczenie dla przemysłu drobiarskiego. Zwalczanie infekcji Salmonelli na wielu etapach rozwoju kurcząt może skutecznie ograniczyć ryzyko choroby u konsumentów.

Jednak niezmiennie, wsparciem dla każdej nawet najlepszej metody przeciw Samlonelli jest stosowanie dobrych praktyk związanych z hodowlą (bioasekuracja), sposobem uboju, jak i później właściwym obchodzeniem się z produktami drobiowymi oraz jajami.

Print Friendly, PDF & Email
12345 (No Ratings Yet)
Loading...

Komentarze - 0