Fakty i mity, Nowości

/

Komisja Europejska proponuje zmiany, które mają przyczynić się do zdrowia ludzi i zdrowej planety. W sercu ogólnej strategii „Europejski Zielony Ład” znajduje się strategia dla zrównoważonej żywności – „od pola do stołu”. Stworzenie wydajniejszych i bardziej przyjaznych klimatowi systemów ma w efekcie zapewnić społeczeństwom zdrową, ekologiczną żywność. Nowe inicjatywy unijne mają wspólne założenie, którym jest potencjał do zmiany w kierunku lepszej przyszłości. Co w ramach nowej strategii czeka sektor mięsa drobiowego?

 

Strategia „od pola do stołu”

Unia Europejska w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu zakłada plan działania, który pozwoliłby zostać Europie pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu i środowiska do 2050 roku. Wymaga to zaangażowania wszystkich państw członkowskich. Inicjatywy obejmują wiele powiązanych ze sobą obszarów polityki, jak np. przemysłowej, rolnej, środowiskowej, transportowej, energetycznej, a także w sektorze różnorodności biologicznej (czyli wszystkich żywych zasobów przyrody) oraz zrównoważonego żywienia.

Ramy tej ostatniej dziedziny określa strategia „od pola do stołu”, która ma pomóc w osiągnięciu zerowej emisji gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie obecnego modelu żywienia UE, systemem zrównoważonym. Innymi słowy, ma to być taki system, który zapewnia bezpieczną, zdrową żywność przy jednoczesnym, minimalnym wpływie na środowisku. Polityka ta będzie obejmowała cały łańcuch żywnościowy – od produkcji, poprzez dystrybucję, do konsumpcji.

W obrębie prac nad sposobem skrócenia łańcucha dostaw dla producentów produktów spożywczych, zaproponowano wstępne założenia strategii. Rozwiązanie to pozwala ominąć pośredników, zmierzając bezpośrednio do konsumenta ostatecznego. To plan długoterminowy, przewidziany na kolejne 10 lat.

Zmiany w branży drobiarskiej

Zrównoważone działania łańcucha żywnościowego, zgodnie z nazwą strategii muszą zacząć się już „od pola” przez wszystkie następne etapy. W związku z tym, każdy podmiot włączony w produkcję żywności będzie musiał odpowiedzialnie realizować strategię na rzecz zdrowej i bezpiecznej żywności.

W przypadku założeń strategii „od pola do stołu” związanych z produkcją zwierzęcą można wymienić następujące:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
  • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat.
  • Poprawa dobrostanu zwierząt, w tym także w zakresie transportu i uboju zwierząt.
  • Zmniejszenie o połowę sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych (czyli zredukowanie stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt).
  • Przeciwdziałanie fałszowaniu żywności w łańcuchu dostaw.

Dla Komisji UE potrzeba zagwarantowania zdrowej żywności jest tak samo ważna, jak potrzeba zapewnienia godnych warunków życia rolnikom produkującym tą żywność. W ramach tego, rolnictwo ekologiczne obejmuje szereg inicjatyw, jak np. lepsze oznakowanie żywności, odejście od promowania produktów, zawierających dużo cukrów, soli czy tłuszczów, a także ograniczenia związane z marnotrawieniem żywności.

Celem Komisji jest zwiększenie do 25% użytków ekologicznych w UE do 2030 roku (obecnie jest ich ok. 8,5%). Wszystkie powyższe założenia mają sprawić, by rynek żywności ekologicznej się umocnił.

Czy wizja polityczna zmieni się w rzeczywistość?

Print Friendly, PDF & Email
12345 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Komentarze - 0